09:09:09 AM, Thứ Abc 09/09/2021
Loading...
Loading video hay nhất..
Giá Vàng / Tỷ Giá hối đoái hôm nay
 • Mua 5,990,000
 • Bán 6,090,000
Giá Vàng 9999 VNĐ/chỉ Live Biểu Đồ
 • VND
 • USD
 • AUD
 • CAD
 • CHF
 • CNY
 • DKK
 • EUR
 • GBP
 • HKD
 • INR
 • JPY
 • KRW
 • KWD
 • MYR
 • NOK
 • RUB
 • SAR
 • SEK
 • SGD
 • THB
 • USD22940.00
 • AUD16350.48
 • CAD18069.44
 • CHF25163.03
 • CNY3655.64
 • DKK3529.45
 • EUR26487.38
 • GBP30756.79
 • HKD2974.66
 • INR314.97
 • JPY206.56
 • KRW20.34
 • KWD78260.11
 • MYR5452.97
 • NOK2555.69
 • RUB344.21
 • SAR6306.79
 • SEK2552.92
 • SGD16908.13
 • THB687.01
Tỷ giá VND / Ngoại tệ Đổi tiền